โปรแกรม 1 โปรแกรม 2วัน1คืน ราคาท่านละ 1320 บาท

โปรแกรมท่องเที่ยวราคาจะลดลง ถ้ากลุ่มนักท่องเที่ยวถึงจำนวนที่กำหนด
Touring Programs


วันแรก เล่นเกมส์กิจกรรม เชื่อมความสามัคคีในหมู่คณะ ที่แพใหญ่
ตกกลางคืน พาท่านไปผจญภัย ด้วยการส่องนกส่องปลาที่ขึ้นมานอนตามริมตลิ่ง มีปลาหลายชนิด แล้วแต่โชคดวง ตอนเย็นได้ขึ้นไปชมวิวอาทิตย์ลับขอบฟ้า พร้อมสายลมโชยพริ้วที่ภูวิมาน
วันที่สอง ตอนเช้าเราจะพาท่านไปชม รอยเท้าสัตว์ และกล้วยไม้ป่า ดูนกแก้วป่า เล่นน้ำลำธาร ลานหินแกรนิต และแมลงปอพันธุ์หายาก
กลางคืนท่านจะได้ตกปลากลางคืน ที่เคยลากเรือพายวิ่งมาแล้วใต้แพใหญ่ ที่พักนอนห้องละ2-3ท่าน
อาหาร3มื้อ เที่ยง เย็นเช้า+เรือพายชูชีพเล่นน้ำได้ทั้งวัน+คาราโอเกะและดิ้นได้กลางลำน้ำ จนเที่ยงคืน
กรณีคนมาก เรานำรถนักท่องเที่ยวไปเที่ยวป่า

หมายเหตุ 1.กรณีไม่ไปเดินป่า เปลี่ยนเป็นล่องแพเปียกแทนได้

2.กรณีคนน้อย กิจกรรมเชื่อมความสามัคคีเปลี่ยนเป็นพายเรือ ตกปลาแทน

แถม เล่นสไลด์เดอร์น้ำฟรี มาเป็นกลุ่มจัดกิจกรรมเชื่อมสามัคคีฟรี

Touring program # 1 / 2d 1n 1320 ฿
โปรแกรม 2 โปรแกรม2วัน1คืน ราคาท่านละ1500บาท

วันแรก เล่นเกมส์กิจกรรม พร้อมล่องแพเปียกบนผิวน้ำใสสะอาด สีเขียวมรกต ที่นิ่งและปลอดภัย ขึ้นชมวิวขุนเขาลำน้ำจากยอดดอยภูวิมาน ตอนเช้าและตอนเย็นที่ท่านไม่อาจลืมเลือน ตกเย็นท่านจะได้พบกับ
การเล่นแค้มป์ไฟ(กรณีคนมากตั้งแต่30ท่าน) และร้องคาราโอเกะ
บนผิวน้ำ พร้อมเสียงระลอกคลื่น
หลังจากนั้น เราจะพาท่านไปผจญภัยกับการส่องปลา
ที่ขึ้นมานอนริมตลิ่ง หลากชนิด
วันที่สอง พอตอนเช้าเราจะพาท่านไปชมนกแก้วป่า รอยเท้าสัตว์ ลำธาร ลานหินแกรนิตที่สวยงาม พร้อมเล่นน้ำในลำธาร ชมแมลงปอพันธุ์หายาก ที่บินเหมือนผีเสื้อ
กลางคืนท่านจะได้ตกปลากลางคืน ที่เคยลากเรือพายวิ่งมาแล้วใต้แพใหญ่ +ที่พักนอนห้องละ2-3ท่าน อาหาร 4 มื้อ เที่ยง เย็น เช้า เที่ยง+เรือพาย+ชูชีพเล่นน้ำได้ทั้งวัน+คาราโอเกะและดิ้นได้กลางลำน้ำ
จนเที่ยงคืน กรณีคนมาก เรานำรถนักท่องเที่ยวไปเที่ยวป่า
หมายเหตุ 1. กรณีไม่ไปเดินป่า จะพาล่องชมขุนเขาลำน้ำแทน ด้วยเรือ
พร้อมคาราโอเกะ หรือแพไม้แดงแทน
2. กรณีเล่นกิจกรรมคนน้อย เปลี่ยนเป็นพายเรือ ตกปลา ตามสะดวก แทน

แถม เล่นสไลด์เดอร์น้ำฟรี มาเป็นกลุ่มจัดกิจกรรมเชื่อมสามัคคีฟรี


1st day Playing some games on the water around the raft for friend group.
In the night we will bring you to see fish sleeping on the bank you can see many
kind of tropical fish up to your fortune. In the evening you can go up the
Phuviman to see morning sunrise and sunset at dawn with view of bird eye view
of mountain and river.
2nd day In the morning we will bring you to trekking in conservative forest
seeing wild parrot and many kind of wild bird, animal foot prints of wild animals as elephant, boars, small deer etc, rarely seen fly dragon.
You can enjoy fishing in night time in front of your room there are many kind
of fish some big up to 100 kgs.
This include double bed room+fan, no air condition+float on water room
+rowing boat+life jacket+night karaoke that you can dance and
sing a song up to midnigh+3 Thai meals
NB. 1. incase of not trekking you can choose wet rafting instead
2. In case of few tourist playing games will change to other activities as rowwing boat,fishing1st day Playing some games on water and trolling wet raft along the river
with life jacket. You can go up the Phuviman mountain peak to see bird eye
view of nice scenery of mountain chain and river, seeing morning sun and sunset at
dawn. In the evening if having enough people we will play some game around
camp fire, after that we will have some adventure by going to see fish sleeping
on the bank. At that time you may see many different kind of tropical
fish as snake head fish, needle fish etc.
2nd day In the morning we will bring you to trekking in conservative forest
seeing wild animals foot print as wild elephant, boar, small deer , wild bird
as wild parrot, wild cock etc, and many kind of wild orchid . Some time you
can see rarely seen fly dragon that fly like a butterfly.In the night time you can
enjoy night fishing all night. We have karaoke and you can dance while singing until midnight.
This include double bed room+fan no air condition+float on water room+rowing
boat+life jacket+night karaoke that you can dance and sing up to
midnight+4 Thai meals
NB. 1. incase of not trekking we will bring you to see scenery by
short cruising along the lake.
2. in case of not playing group games you can rowing or fishing instead.

touring program # 2 / 2d 1n 1500 ฿


วันแรก ท่องหุบเขา-ลำน้ำ ชมถ้ำวิมานลอยตกสำรวจ พร้อมผู้บรรยายการเกิดสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ว่าเกิดได้อย่างไร ประวัติถ้ำ กลางคืนมีแค้มป์ไฟ(กรณีคนมาก)
  หรือ คาราโอเกะดิ้นได้จนถึงเที่ยงคืน
วันที่สอง พาท่านไปชม เขตรักษาพันธุ์ ดูพันธุ์ไม้แปลกตา ดอกไม้ป่า
และกล้วยไม้ป่า ชมรอยเท้าสัตว์ต่างๆ เช่นช้างป่า หรืออาจพบรอยเท้าหมูป่า
หมี เก้ง นอกจากนี้ยังมีแมลงปอพันธุ์หายาก ที่มีปีกสีเขียวแบบแมลงทับ
แต่บินเหมือนผีเสื้อท่านสามารถตกปลาได้รอบๆที่พัก
หรือจะเช่าเรือตกปลาก็ได้ กลางคืนท่านที่ชอบการตกปลา ท่านสามารถตกได้ตลอดคืนหน้าห้องพัก ส่วนท่านที่ชอบการผจญภัย ท่านสามารถไปดูปลาที่ขึ้นมานอนตามริมตลิ่ง เช่นปลาแรด ชะโด กระสูบ ปลาหมอตะกรับและอื่นๆ ตามแต่โอกาศและโชค
โปรแกรมนี้ มีทั้งห้องพัก นอน2-3ท่าน อาหาร5มื้อ เรือพาย
คาราโอเกะยามค่ำคืน และชูชีพเล่นน้ำตลอดวัน กรณีคนมาก เรานำรถนักท่องเที่ยวไปเที่ยวป่า
หมายเหตุ 1. กรณีไม่เดินป่า จะพาเทียวชมขุนเขาลำน้ำโดยการล่องเรือใหญ่
หรือล่องแพแทน

แถม เล่นสไลด์เดอร์น้ำฟรี มาเป็นกลุ่มจัดกิจกรรมเชื่อมสามัคคีฟรี


โปรแกรม 4 โปรแกรม 2วัน1คืน ราคาท่านละ1980บาท

วันแรก ล่องชมขุนเขาลำน้ำ ถ้ำวิมานลอยตกสำรวจ พร้อมมัคคุเทศก์
นำเที่ยว ชมขุนเขาลำน้ำสีเขียวใสดุจมรกต ฝูงปลามากมายที่จะโผล่มา
ให้ท่านยลโฉม
ตกเย็นท่านจะได้ขึ้นไปชมความงามของอาทิตย์อัศดง ที่สวยงามบนภูวิมาน ตกกลางคืนเชิญร่วมกิจกรรมแค้มป์ไฟ และคาราโอเกะ
นอกจากนี้ สำหรับท่านที่ชอบผจญภัย ท่านจะได้พบกับการดูปลานอนหลับ
หลากชนิด หรือตกปลากลางคืนที่เคยลากเรือพายวิ่งมาแล้ว หรือร้องรำ
ทำเพลงดิ้นๆ กับคาราโอเกะจอยักษ์ 70 นิ้วจนเที่ยงคืน กรณีคนมาก เราก็จะจัดเกมส์กิจกรรมแค้มป์ไฟให้มันสุดๆไปเลยครับ
วันที่สอง ตอนเช้า ฟังไก่ป่าขับขาน พร้อมเตรียมตัว นั่งเรือฝ่าขุนเขาลำน้ำ และสายลมและเกาะแก่งอันสวยงาม เพื่อไปยังน้ำตกแม่ขมิ้นอันลือชื่อ ของเขื่อนศรีนครินทร์ ที่มีถึง 7 ชั้น
แพคเกจนี้ รวมที่พัก นอนห้องละ2-3ท่าน พร้อมพัดลมเย็นสบายตลอดคืน + เรือพายเล่น+ ชูชีพเล่นน้ำตลอดวัน+อาหาร 5 มื้อ ค่าพาหนะเดินทางไปเที่ยว
น้ำตก และ ค่าเข้าน้ำตก

หมายเหตุ ถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0870101874
หรือเมล์มาที่ paeviman@gmail.com
แถม เล่นสไลด์เดอร์น้ำฟรี มาเป็นกลุ่มจัดกิจกรรมเชื่อมสามัคคีฟรี


touring program # 4 / 2d 1n 1980 ฿
โปรแกรม 3 โปรแกรม 2 วัน 1 คืน ราคาท่านละ 1650บาท ยอดนิยม

 

1st day travel along the lake to see Vimanloy cave that it has history of
9 armies war the war of Thai and Bermese more than 200 yrs. Seeing
nice stone of the cave that you have never seen from any place before.
2nd day we will bring you to trekking to conservative forest seeing nice
wild birds as parrot, some time wild cock, wild animals foot print as boar ,
elephant, small deer. Some time you can see rarely seen dragon fly
that fly like a butterfly , wild orchid. In the night we will have some game
around camp fire if there are enough people ,or to see fish sleeping in the water,
fishing all night long you some time can catch big fish. In the morning or
evening you can go up the Phuviman seeing sunrise and sunset at dawn
with nice scene of mountian chain and river in bird eye view.
This include double bed room+fan no air condition+float on water room+
rowing boat+life jacket+night karaoke that you can dance and sing
up to midnight+5 Thai meals

touring program #3 / 2d / 1n 1650฿

 

first day travel along the lake to see Vimanloy cave that it has history
of 9 armies war the war of Thai and Bermese more than 200 yrs.
Seeing nice stone of the cave that you have never seen from any place before.
In the night we will have some game around camp fire if there are enough
people ,or to see fish sleeping in the water, fishing all night long
you some time can catch big fish that made history of draging the rowing boat
run on the river.If you are the one who like singing here we have 70 inches slide projector that you can enjoy both singing and dancing.
On the second day we will bring you to travel along the lake to see beautiful
Maekamin waterfall, The waterfall that has 7 step the 4th step is the most
beautiful.this package include double bed room+ boat rowing+ life jacket
+5 thai meal+ transfer to the waterfall not include ticket to go in
the national park of Maekamin waterfall.โปรแกรม 5 โปรแกรม3วัน2คืน สัมผัสถ้ำวิมานลอยตกสำรวจ ล่องแพเปียก แมงปอพันธุ์หายาก 2640 ภาพเขียน 3 พันปี


3วัน2คืน เที่ยวให้จุใจ กับ
วันแรก การล่องชมขุนเขาลำน้ำและสัมผัสถ้ำวิมานลอยที่เต็มไป
ด้วยปฏิมากรรมแห่งธรรมชาติ และ
วันสองการล่องแพเปียกที่เย็นฉ่ำไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะพาท่านหายไป
เหมือนกับในแม่น้ำแควเพราะว่าที่นี่ น้ำนิ่งใสเห็นปลายเท้า เล่นน้ำได้ทั้งวัน เป็นข้อเด่นเมื่อเทียบกับแม่น้ำแควที่เล่นน้ำไม่ได้เพราะน้ำเชี่ยวตลอดวัน ส่วนฝูงปลาเราก็มากมายหลากหลายชนิด ให้ท่านได้ลองฝีมือ หรือท่านจะเดินขึ้นไปชมวิวขุนเขาลำน้ำบนภูวิมานของเราได้ทั้งวัน
ขอบอกว่าสวยมากๆ จากนั้นเราจะนำท่านไปชมรอยเท้าสัตว์ต่างๆ และกล้วยไม้ป่าแปลกตา นกป่าหลายชนิดซึ่งเหมาะสำหรับนักดูนกเป็น
อย่างยิ่ง นอกจากนี้มีแมลงปอพันธุ์หายากที่บินเหมือนผีเสื้อ ปีกสีเขียวมรกต
เหมือนแมลงทับ
วันที่สาม ไปชม ภาพเขียน3พันปีที่บอกเรื่องราวแต่ก่อนประวัติศาสตร์ที่ท่าน
ไม่เคยรู้มาก่อน พร้อมอาหารทุกมื้อและการพายเรือ ตกปลาได้ทั้งวัน
แพคเกจนี้ รวมที่พัก นอนห้องละ2-3ท่าน พร้อมพัดลมเย็นสบายตลอดคืน + เรือพายเล่น+ ชูชีพเล่นน้ำตลอดวัน+อาหาร 9 มื้อ กรณีคนมาก เรานำรถนักท่องเที่ยวไปเที่ยวป่า และภาพเขียน

หมายเหตุ ถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0870101874
หรือเมล์มาที่ paeviman@gmail.com
แถม เล่นสไลด์เดอร์น้ำฟรี มาเป็นกลุ่มจัดกิจกรรมเชื่อมสามัคคีฟรี

โปรแกรม 6 โปรแกรม 3 วัน 2 คืน
ราคาท่านละ3190บาทสัมผัสถ้ำวิมานลอย ถ้ำธารลอด
ยอดดอยพุเต็ง แมลงปอพันธุ์หายาก ดูรอยเท้าสัตว์


วันแรก ท่องหุบเขาลำน้ำ  ชมถ้ำวิมานลอยตกสำรวจ  กลางคืนคาราโอเกะ
ดูหนัง หรือไปผจญภัย ดูปลาที่ขึ้นมานอนริมตลิ่ง
วันที่สอง ไปเที่ยวยอดดอยพุเต็งที่สูงที่สุดของเขื่อนศรีนครินทร์  ดูถนนมังกรดำลอยฟ้า เข้าถ้ำธารลอดใหญ่  ชมน้ำตกไตรตรึง 
ถ้ำธารลอดน้อย พร้อมค่ารถที่นำท่านเที่ยว และค่าเข้าชมถ้ำธารลอด
กลางคืน เล่นแค้มป์ไฟ กรณีคนมากพอ หรือ จะร้องเพลง
เล่นคาราโอเกะ ด้วยจอขนาดยักษ์ 70 นิ้ว พร้อมทั้งดิ้นไปด้วย
จนถึงเที่ยงคืน กรณีที่ท่านชอบตกปลา กลางคืนจะมีปลา
หากินกลางคืน มายั่วยวนให้ท่านได้ น้ำลายหกกันทีเดียว
วันที่สาม
 เที่ยวลำธาร ดูรอยเท้าสัตว์ เล่นน้ำ  ตกปลา  พายเรือ
เวลาว่าง ท่านสามารถขึ้นชม ภูวิมาน ณ.ที่นี้ ท่านจะได้เห็นวิวของ
ขุนเขาลำน้ำอันสวยงาม ท่นสามารถขึ้นไปคอยชม อาทิตย์ขึ้น และอาทิตย์ตกลับเหลี่ยมเขาที่งดงาม ยากจะบรรยาย
โดยเฉพาะหน้าหนาว ดุจดั่งวิมาน

ท่านอาจนิยมกางเต๊นท์ดูเดือนและดาวบนภูก็ยังได้
ในคืนเดือนหงายจันทร์กระจ่างฟ้า
แพคเกจนี้ รวมที่พัก นอนห้องละ2-3ท่าน พร้อมพักลม
เย็นสบายตลอดคืน + เรือพายเล่น+ ชูชีพเล่นน้ำตลอดวัน+อาหาร 9 มื้อ กรณีคนมาก เรานำรถนักท่องที่ยวไปเที่ยวป่า
หมายเหตุ ถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-9533134
หรือเมล์มาที่ paeviman@gmail.com

แถม เล่นสไลด์เดอร์น้ำฟรี มาเป็นกลุ่มจัดกิจกรรมเชื่อมสามัคคีฟรี


Touring Program # 5 / 3d 2n 2640฿


touring 3 day 2 night

1st day travel along the lake to see Vimanloy cave that it has history
of 9 armies war the war of Thai and Bermese more than 200 yrs.
Seeing nice stone of the cave that you have never seen from any place before.
2nd day you will contact with cool clean greenish water, playing half floating
raft that we will drag you along the still river seeing nice view of mountain
chain and some school of fish come up the water surface.
Here you can swim all day long not as River Kwai that flowing all day and
not safe to swim. You can fishing all day and n ight [rent our rod & reel].
We will bring you to treking in the conservative forest to see wild animal
foot print, wild birds, wild orchid and rarely seen dragonfly that fly like a butterfly.
The 3rd day we will bring you to see 3000 yrs ancient picture on the top
of mountain that can tell you the way of life of ancient people.
In the morning and evening you can go up the Phuviman seeing sunrise
and sunset at dawn with nice view of mountain chin and river.
this program include double bed room+9 meal+rowing boat+life jacket
+ transfer to see ancient picture+ transfer to the forest+ wet raft.


วันแรก ท่องหุบเขาลำน้ำ  ชมถ้ำวิมานลอยตกสำรวจสมัยสงครามเก้าทัพ ที่งดงามไปด้วยหินงอกย้อยรูปร่างแปลกตาและสวยงาม พร้อมประวัติศาสตร์สฃครามเก้าทัพที่น่าติดตาม  
กลางคืนคาราโอเกะด้วยจอกว้าง 70 นิ้ว พร้อมร้องไปดิ้นไป
หรือดูหนังที่ท่านชื่นชอบ บางท่านอาจไปตกปลากลางคืน ที่เคยลากเรือพายจนวิ่งฉิวมาแล้ว
วันที่สอง เที่ยวน้ำตกแม่ขมิ้น ที่มีทั้งหมด 7 ชั้น ชั้นที่4สวยงามสุดๆ พร้อมชมความงามของเกาะแก่งและสายน้ำขณะเรือวิ่งผ่านไป
ฟรีค่าเข้าชม  และค่าเรือ ตกเย็น ท่านสามารถ พายเรือ ตกปลา หรือเล่นกิจกรรมทางน้ำเช่น บานาน่าโบ้ท ตามสะดวก
วันที่สาม เราจะพาท่านไป เที่ยวเขตรักษาพันธุสำรวจลำธาร ลานหินแกรนิต สำรวจรอยเท้าสัตว์ กล้วยไม้ป่าพันธุ์ต่างๆ นกป่าต่างๆเช่น นกแก้วป่า ไก่ป่า   
เวลาว่าง ท่านสามารถขึ้นชม ภูวิมาน ณ.ที่นี้ ท่านจะได้เห็นวิวของ
ขุนเขาลำน้ำอันสวยงาม ท่นสามารถขึ้นไปคอยชม อาทิตย์ขึ้น
และอาทิตย์ตก ลับเหลี่ยมเขาที่งดงาม ยากจะบรรยาย
โดยเฉพาะหน้าหนาว ดุจดั่งวิมาน
ท่านอาจนิยมกางเต๊นท์ดูเดือนและดาวบนภูก็ยังได้
โดยเฉพาะ คืนจันทร์เต็มดวง สวยงามสุดบรรยาย

แพคเกจนี้ รวมที่พัก นอนห้องละ2-3ท่าน พร้อมพัดลมเย็นสบายตลอดคืน + เรือพายเล่น+ ชูชีพเล่นน้ำตลอดวัน+ค่าเรือหรือรถ ไปน้ำตกแม่ขมิ้น+อาหาร 9 มื้อกรณีคนมาก เรานำรถนักท่องที่ยวไปเที่ยวป่า
หมายเหตุ ถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0871117983
หรือเมล์มาที่paeviman@gmail.com
แถม เล่นสไลด์เดอร์น้ำฟรี มาเป็นกลุ่มจัดกิจกรรมเชื่อมสามัคคีฟรี


Touring program # 6 /3d 2n 3190 ฿
โปรแกรม 7 โปรแกรม 3 วัน 2 คืน ราคาท่านละ2970 บาทเที่ยวถ้ำวิมานลอยตกสำรวจ น้ำตกแม่ขมิ้น เที่ยวสำรวจรอยเท้าสัตว์ นกป่า และ กล้วยไม้ป่า

 

First day travel along the lake to see nice cave of 9 armies war you can
see nice stone that never seen before.
At night you can singing karaoke with can daceing together or you
will have some adventure by go to see fish sleeping ,you may see
different kind of fish as snake head fish, needle fisf, nilfish etc. You can
try fishing in night time that our guest ever got some experience of big fish
draging his rowing boat run on the water.!
Second day we will bring you to the top of Phuteng mountain by car and
you can see the almost view of Srinakarind dam ,after that we bring you
to Big tunlod cave and walk through to Small tunlod cave . On the way of this
you can see many different kind of tropical trees and waterfall with nice
natural stone that you will appreciated and never for forget it.
Third day we will bring you to explore animal foot print in conservative forest
as elephant, boar, small deer etc, wild birds as parrot, wild cock or seeing
raraly seen flydragon that fly like a butterfly. In the night if you want to
stay in a tent on peak of Phuviman mountain , it is very nice in full moon
night.
this program include double bed room+ fan no air condition+9 mea
l+rowing boat+life jacket+ transfer to see Tunlod cave+ transfer to the
forest not include ticket to go in Tunlod National park.


Touring program # 7 / 3d 2n 2970฿

 

First day travel along the lake to see nice cave of 9 armies war you
can see nice stone that never seen before.
At night you can singing karaoke with can daceing together or you
will have some adventure by go to see fish sleeping ,you may see
different kind of fish as snake head fish, needle fisf, nilfish etc. You can try
fishing in night time that our guest ever got some experience of big fish
draging his rowing boat run on the water.!

Second day we will bring you to travel along the lake to see beautiful
Maekamin waterfall, The waterfall that has 7 step the 4th step is the most
beautiful.

On 3rd day we will bring you to treking in the conservative forest
to see wild animal foot print, wild birds, wild orchid and rarely seen
dragonfly
that fly like a butterfly.In the moring and evening you can go
up Phuviman peak of mountain to see nice view of mountain chai and
river in bird eye view scenery.
Also you can fishing all day if you like[rent rod & reel ].
this package include double bed room+ boat rowing+ life jacket
+9 thai meal
+ transfer tothe conservative forest and the waterfall not include ticket to
go in the national park of Maekamin waterfall.


โปรแกรม8
โปรแกรม3วัน2คืน สัมผัสธรรมชาติลึกลับกลางป่าใหญ่ ท่านละ2750

ท่านจะได้สัมผัสกับ นก แมลง ต้นไม้ กล้วยไม้ป่านานาชนิด เล่นน้ำ ในลำธารที่ไหลมาจากน้ำตกวิมานลอยในป่าใหญ่ พร้อมไกด์เดินป่า
ที่ชำนาญภูมิประเทศ หน้าเห้ดโคน ท่านจะได้สนุกกับการหาเห้ดป่า
เอามาทำอาหาร สุดอร่อย ท่านจะได้สัมผัสการยังชีพกลางป่า ด้วยสิ่งของใกล้ตัวเท่าที่จะหาได้ สัมผัสการนอนเปลหรือเต๊นท์กลาง
ป่าใหญ่ ที่ไม่มีผู้ใด พาท่านไปได้ นอกจากเราเท่านั้นครับ
โปรแกรมนี้ ท่านควรเป็นผู้รักการผจญภัย ร่างกายและจิตใจที่พร้อมใน
การเดินป่า ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้ ที่ท่านไม่อาจ
ลืมเลือน เชิญพบกับ บ่อน้ำร้อนกลางป่าใหญ่ ฝูงนกเงือกบนหน้าผา กระรอกดำตัวใหญ่เท่าแมว และน้ำตกวิมานลอย ที่สูงเสียดฟ้า หน้าผาเปลี่ยน
สีตามฤดูกาล พร้อมไกด์เดินป่า ที่ชำนาญพื้นที่ ท่านอาจได้พบรอย
เท้าเก้ง หมูป่า หมีป่า หรือหมาจิ้งจอก โปรแกรมนี้ ห้ามล่าสัตว์ครับ
และการยังชีพกลางป่า ที่ท่านสามารถนำไปใช้ในยามคับขัน โปรแกรมนี้รับขั้นต่ำ 5ท่านครับ
หมายเหตุ ถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0871117983
หรือเมล์มาที่ paeviman@gmail.com

Touring program #8 /3d 2n 2750฿trekking & stay in jungle with local hunter

 

All 3 day 2 night you will contact with all strange big tropical trees ,
herbals, wild birds, willd animals may be elephants, big black squirrel,
wild birds as wild parrot, great hornbill bird, etc, Many types of
wild orchid and fragrance flower. In this jungle you will see hot well water, unknown waterfall that we named it Vimanloy water fall.
You will learn how to survive in the jungle by cooking as local hunter do.
We do no hunting wild animals but only shoot with your camera only.
This program you must prepare yourself for far walking .
This program accept booking at lease 5 persons. Free for
tent or swivel with mosquito net + food+blanket+ local hunter.


โปรแกรม 9
โปรแกรม 2 วัน 1คืน ท่านละ 1600 บาท คืนเดินป่า ชมนกป่า และดอกไม้ป่า ยามหน้าแล้งค้างแรม กลางป่ากับพรานชาวบ้าน

 

ใกล้หน้าแล้งแล้ว ดอกไม้ป่าบานสะพรั่ง เชิญชมนกป่ามากมาย และ
กล้วยไม้ป่า ออกดอก ดอกจำปาป่ากำลังใกล้ออกดอกแล้ว ต้นเดือน มีนาคม
ของทุกๆปี ระยะทางยาวนับกิโลเมตรที่ท่านจะหลงไหลไปกับมวลหมู่ดอกไม้เหล่านี้ ตกกลางคืนจะพาท่านไปส่องดูพวกนางอาย หรือ อีเห็น และหากบทูต ความแปลกใหม่ในการเดินป่าและตั้งแค้มป์ริมลำธาร ท่านมิอาจลืมเลือนได้
ในป่าแห่งนี้
รับอย่างต่ำ กรุ๊ปละ5ท่าน เรามีอาหาร อุปกรณ์เดินป่า พร้อมมัคคุเทศก์
ที่ชำนาญ นำทาง

หมายเหตุ ถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0870101874
หรือเมล์มาที่ paeviman@gmail.comTouring program # 9 / 2d 1 n 1600฿ short exploring virgin jungle

 

About the begining of March we call falling season all the big trees
shreded their leaf some no have leaf but some the leaf color change
from yellow to red but all of them growing their flower and begin
to produce fruit and seed for their next generation. The forest in this
falling season will fullfil with flower and we can easily watching many
kinds of wild birds this is the heaven of the one who like to looking
for the birds. we will tenting close to the stream and night walk to
look for night animals or seeking for stream fog.
We accept booking of not less than 5 peoples per 1 group .
We have local hunter +food+ tent or swivel with mosquito net.

 


กรณีต้องการห้องนอน หรือแพส่วนตัว

1. ห้อง VIP แอร์ ทีวี ห้องน้ำในตัว ห้องละ 2500บาท นอน2ท่าน

2. ห้องธรรมดา ห้องละ 1200บาท นอน2ท่าน เตียงเสริม 400บาท

ทั้ง2กรณี มีอาหารเช้า พร้อม เรือพาย ชูชีพ

3. แพส่วนตัวทำอาหารทานทานเอง มีทั้งแบบเปิด และแบบปิด
หลังละ 2200บาท ฟรีค่าลากแพไม่เกิน 1000เมตร

4. แพใหญ่สองชั้น รองรับน้ำหนักได้100คน มี3ห้องนอน
พร้อมกระดานสปริงบอร์ด โดดน้ำเล่น ไม่รวมคาราโอเกะ
หลังละ 8300บาท ไม่รวมค่าแก๊ส
/25ท่าน มากกว่านี้คิดเพิ่มท่านละ
100บาท ค่าแก๊สหุงต้มถังใหญ่500บาท ค่าแก๊สปั่นไฟถังใหญ่
500บาท กรณีต้องการเรือพาย ลำละ 250 บาท ,แพเปียก 250 บาท
คาราโอเกะ พร้อมเครื่องเสียงคอมพิวเตอร์ 2500บาท
ราคาข้างต้น เป็นอัตราต่อ 2วัน 1 คืน

กรณีพักห้อง มีเรือพาย ชูชีพ สไลด์เดอร์น้ำ และที่ปีนป่ายของเด็กฟรี!

ทั้งหมดนี้ ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน เริ่ม 12.00น-12.00น ของวันถัดไป


โปรแกรม 12 ห้องพร้อมอาหารเช้า/ แพส่วนตัว

Program 12 room with breakfast/ private raft


1. Vip room with build in toilet ,airconditioner,TV,Thai breakfast,double bed
2500฿/night

2. Normal room no build in toilet 1200 ฿,double bed, both 1&2 with
thai breakfast and boat for rowing,activities around resort.

3. Private raft close type and open type 1980฿ not more than 10

persons[Thai size average 70 kgs]

4. Big raft with 2 floor can load 100 persons weight with 3 room
upper deck 11800 ฿/25 persons,big play ground for private activities.
Include gas for cooking, electrical generator and private Karaoke

All of above duration 2 day 1 night from 12.00-12.00 at noon

In case of room accommodations the tourists can use rowing boat, water slider
and life jackets for swimming free!.


For the one who want more excited travelling we invite you the program cruise along lake

This program you will see changing view and bed in the boat.

There are many unseen interested nature that you never seen before.So don't hesitate to join our program NOW!

For program cruise along the lake click HERE

 

โปรแกรมพิเศษ สำหรับนักท่องเที่ยวพิเศษเช่นท่าน

สำหรับท่านที่ชอบการท่องเที่ยวระยะไกล และชมสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ที่ไม่ซ้ำซากจำเจ

ท่านที่ชอบแสวงหาความแปลกใหม่และตื่นตา ไม่มีที่ใดจะมอบให้ท่านได้นอกจากเรา เพราะว่าเราคือผู้แสวงหาความแปลกใหม่

ทั้งเรือนำเที่ยวที่แปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร ที่นอนในเรือ และดาดฟ้าชมวิว ทั้งหมดได้ออกแบบมาเพื่อการเที่ยวธรรมชาติ

ป่าเขาและลำน้ำเช่นนี้ โดยเฉพาะ ท่านจึงแน่ใจได้ว่า ท่านจะได้สนุกและตื่นตาตื่นใจ ทุกนาทีที่เที่ยวกับเราในโปรแกรมนี้

หมายเหตุ เรือเรากินน้ำตื้นเพียง 30 ซม เท่านั้น จึงไร้ขีดจำกัดในการเข้าถึงทุกแหล่งธรรมชาติในลำน้ำ

ชม!โปรแกรมพิเศษ กิน นอน ตะลอนทัวร์ คลิกที่นี่

 

โปรแกรม กิน นอน ตะลอนทัวร์

ท่านสามารถจองโปรแกรมนี้โดยไม่จำกัดจำนวนคน

เมื่อครบจำนวนขั้นต่ำที่เราสามารถบริการได้โดยไม่ขาดทุน 20 ท่าน

(เหมา 20ท่าน) เราจะเริ่ม เดินทางทันที

 

Thank you to see our programs

 

In winter and autumn season is the best for jungle trekking and birds watching

For the leaves are falling and spring their flowers

So it's easy to see wilds birds and wild elephants.

เดือน กุมภาพันธ์ ดอกจำปาป่ากำลังออกดอก

จนถึง มีนาคม

สวยงามบริสุทธิ์และหอมหวน

ปีละครั้งครับ

สำหรับผุ้รักธรรมชาติ และชื่นชอบดอกไม้

นกป่าหาตัวไม่ยากสำหรับผู้มีกล้องสองตา ในการเดินชมป่า หน้าแล้ง