ข่าว ตกปลาต้นฤดูฝน

ช่วงหน้าฝนต้นๆนี้ พวกปลาตัวเมียทุกชนิด จะเริ่มสะสมไขมันเพื่อเอาไว้ตั้งท้องกลางฤดูฝน

สำหรับปลาขะโดที่ห่างหายไปมาก เพราะมีการล่าทั้ง พ่อ ทั้ง แม่ และลูกครอกเพื่อเอามาขายที่

สวนจตุจักร เพราะเหตุสวยดีเริ่มน้อยลง คือล่าจวนจะหมดโคตร ไม่คุ้มในการล่า เลยแพร่พันธุ์ได้อีกครั้ง

นับว่าเป็นเวรกรรมของปลาชะโด ทางแพวิมานลอยน้ำ จึงใคร่ขอความร่วมมือช่วยกัน

อนุรักษ์หน่อยครับ ปลาท้องก็อย่าล่า ให้มันออกไข่ซะก่อน ส่วน ลูกครอกก็ปล่อยให้มันโตบ้าง อย่าช้อน

เอาไปขายเลย เพราะคนเลี้ยงได้ไม่กี่เดือนมันก็ใหญ่เต็มตู้ และไม่สวยเท่าไหร่ แล้วมันก็ตายลง

หมดหนทางขยายพันธุ์กันอีก มันจะสูญพันธุ์ซะก่อนครับ

ส่วนปลาอื่นๆ ช่วงนี้ก็มีตัวพอฟัดกันพอสมควร

เคล็ดไม่ลับ ตกปลาให้ดี ต้องเงียบๆ และตกที่หมู่แพครับ

ไอ้สูบ โลกว่าๆ มีตัวพอควรเช่นเดิม เป็นฝูงๆละประมาณ 10ตัว ตกได้แล้ว ปล่อยมั่งก็ดี จะได้ไม่สูญพันธุ์

สำหรับ ปลาหมอสีม้าลาย มีพอประมาณ ขึ้นกินอาหารที่หว่านลงไป คึกคักพอควร

สำหรับไอ้แรด ตัวละโลกว่าๆ จนถึง 5 โล พอมีตัวเวลากินเหยื่อครับ

สำหรับเหยื่อ ก็พวกไส้เดือน ขนมปัง รำปั้น กุ้งฝอยหาจากชายน้ำ ห้ามใช้เหยื่อหมัก มันเหม็นครับ

จบรายงานข่าวล่าสุดต้นฝนครับ

กรุณาจองด่วนก่อนจะเต็มครับ!

email kckckc@paeviman.com
หรือ paeviman@gmail.com, paeviman@hotmail.com

กรุณา อย่าใช้เหยื่อหมัก ควรใช้ไส้เดือน กุ้งฝอย หรือ ปลาเป็น ขนมปังแผ่น จะได้ผลดี

 

Anouncement!
Fishing

Now is begining of rainny season. The water is going up so the

earth worm is being the best prey for the fish. In this season all

fish is going to fertilize. Many kind of fish still live under

our raft as Krasoob,Chado,Rad, Nil especially

Zebra color fish that just found recently.

น่านน้ำใหญ่
out side lake view

วิวในลำห้วย1
inside lake view 1

วิวในลำห้วย2
inside lake view 2

แพตกปลาส่วนตัว1
private fishing raft 1

แพตกปลาส่วนตัว2
private fishing raft 2

เรือเร็วตกปลา
speed boat for fishing

ภาพแพมองจากด้านบน
bird eye view

ภาพหมู่แพ1
group of raft 1
ภาพหมู่แพ2
group of raft 2

ภาพนักแข่งตกปลา
group of fishing tournament

เตรียมตัวลงแข่ง
prepare themself

ไอ้แรดใต้แพ
many kind of fish around here


นี่ก็ไอ้แรด
rad fish

ฝรั่งก็ชอบตกปลา
John like fishing

ตกปลาใกล้ค่ำ
fishing at sunset

ผมชอบตกปลากับล่องแพ
I love it

แพไม้แดงล่องชมขุนเขาลำน้ำ
red pontoon travelling along lake
กดคังตกจากแพวิมาน
red tail giant catfish


กดคัง 10 กก
red tail catfish 10 KG.
โอ้ย หนักจัง
So heavy Ohhhhhhhh
มาลองวัดดวงกะผมไหม
try one OK?
ยี่สก 3 กก
Yisok carp 3 KG

 

How to catch a fish

We can divided Thailand fish by food eating in 3 types

1. Carnivore fish [predator] they eat only living baits as earthworm,small insect,small fish ,shrimp or movable baits or lure.
These kind of fish are all kind of catfish,snakehead fish,krasoob carp, and they never eat by product of plant as rice,rice surface,
or other vegetables

2. Herbivores , they eat only plant or by product of plant .These kind of fish are rare to see because they always eat mixing about
vegetable and small shrimp or insect.The one that well known is giant catfish that their native are in Maekhong river
but now they were brought to this lake .

3. Mixing of carnivore and herbivore these kind are plenty
So if you want to win in fishing games you have to know what kind of fish you want to catch and what times they eat
[day or night times eating]

Have a good luck in fishing man!


ตลิ่งเดินตกปลา
ลำห้วยข้างรีสอร์ท

วิวตกปลามอง
จากด้านบน

ปลาหมอสีม้าลาย น้ำลึก

ปลาแรดแยะมากครับ

ชะโด6.5กก ได้ที่หมู่แพพัก
king snake head fish
6.5 kgs
ปลาหมอสีม้าลายโลกว่า
black stripe barb
ชะโดไม่ใช่ฉลาม
chado fish
ตกกระสูบกัยเรือเร็ว
fishing with speed boat
ปลาแรด3กก
rad fish
ปลาค้าว11กก
kao fish 11 kgs
ยี่สก1.5กก
yeesok fish
ปลาแรดใต้แพพัก
rad fish under raft


05 /07/2013

ข่าวล่ามาแล้ว ช่วงนี้น้ำยังลงอยู่ครับ น้ำน้อย ฝนเริ่มตกมากขึ้น

ปลาฉวยเหยื่อถี่ขึ้น บรรยากาศโดยรอบ เขียวขจีสีมรกต ชุ่มฉ่ำ เย็นสบาย

จบข่าว

 

ปลาบึก เขื่อนศรีนครินทร์
ปลาชะโด แพกาญจนบุรี แพเขื่อนศรีนคริทร์
ปลาแรดแพวิมานลอยน้ำ เขื่อนศรีนครินทร์
ลูกปลาบึก
Baby Giant cat fish
ปลาแมงภู่
Giant snake head fish
ปลาแรดเขื่อนศรีนครินทร์
Rad fish