ทำไม เมื่อไปเที่ยวทะเลสาปเขื่อนศรีนครินทร์ แล้วจึงรู้สึกสดชื่น เมื่อได้สูดอากาศที่นั่น

มีการทำการโฆษณาว่า ที่นั่นที่นี่เป็นแหล่ง " โอโซน" และมีการรุกป่า เขตอุทยานต่างๆ เพื่อเบียดตัว เข้าไป

เพื่อแย่งกัน สูดโอโซน แต่เมื่อต้นไม้ที่เป็นแหล่งผลิต ออกซิเยน หมดไปแล้วมันจะเป็นแหล่งโอโซนได้อย่างไร

ซึ่งการที่พูดถึง โอโซน นี้ก็ไม่ถูกต้อง นัก เพราะว่า โอโซน เป็น ออกซิเยน3อะตอมมารวมกัน O-3เมื่อแตกตัว

จะได้ ออกซิเยน อะตอมเดี่ยว หรือ แนสแซนออกซิเยนซึ่งร่างกายไม่สามารถเอาไปใช้ได้ ตัวนี้กลับมีประ

โยชน์ในการทำลายเซลพวกเชื้อโรค หรือเซลต่างๆ ที่เห็นง่ายๆคือ น้ำยา ไฮโดรเยนเปอร์ออกไซด์H-2/O-2

ที่ซื้อมาเพื่อทำการล้างแผลฆ่าเชื้อโรค จะมีกลิ่นฉุน O ที่เพิ่มมามากกว่าปกติ 1ตัวในโมเลกุลของน้ำนี้

แหละคือ ออกซิเยนแรกเกิดที่แตกตัวมาจากโอโซน ออกซิเยนที่มีประโยชน์และเราจะใช้ในการเผาผลาญ

พลังงานคือ O-2 (ออกซิเยนที่มีปกติในกากาศ) มิใช่ O-3(โอโซน) แต่อย่างใด

ตอนนี้ก็มาพูดถึงว่าอากาศจากทะเลสาปเขื่อนศรีนครินทร์ อุดมด้วยออกซิเยนอย่างไรกันดีกว่า

ในทะเลสาปเขื่อนศรีนครินทร์นี้ จะมีสัตว์เซลเดียวที่ล่องลอยอยู่ในน้ำ แต่มีพฤติกรรมแบบพืชสีเขียว

คือ มี ครอโรพลาส ที่บรรจุเม็ดสีครอโรฟิล ที่มันสามารถดึงพลังงานจากแสงแดด มาใช้ในการผลิตอาหาร

ให้ตัวเอง และให้ออกซิเยนออกมา ผสมในน้ำ เป็นประโยชน์กับสัตว์น้ำต่างๆเพื่อใช้หายใจและเผาผลาญอาหาร

รวมถึงระเหยขึ้นจากน้ำ มาให้พวกเราได้สูด ออกซิเยนกันชื่นใจอีกด้วย(มิใช่สูดโอโซน แต่อย่างใด)

เราจะสังเกตุเห็นได้ว่า น้ำทะเลสาป เขื่อนศรีนครินทร์ เป็นสีเขียว มรกต เหมือนสีของ ครอโรฟิล และใสมากๆ

จนมองเห็นปลายเท้าตัวเองเวลาลงเล่นน้ำ สัตว์น้ำมีมากมาย รวมถึงไรน้ำ ที่เป็นอาหารของปลาเล็กๆแรกเกิด

ก็อาศัยออกซิเยนในน้ำเหล่านี้ทั้งสิ้น การที่ท่านไปเที่ยวทะเลสาป เขื่อนศรีนครินทร์ ท่านจะได้สูดเอา

ออกซิเยนที่มีมากมาย ที่เกิดจากกระบวนการผลิตของ ทั้งพืชและต้นไม้บนบก และ Euglena

ในน้ำปริมาณมหาศาล โดยไม่ต้องไป ตัดต้นไม้ หรือรุกอุทยานเพื่อไปเบียดตัวเองในมวลหมู่ไม้ในป่า

เหมือนที่กำลังมีข่าว ในทุกวันนี้ คุณจึงมั่นใจได้ว่า มาเที่ยวที่ แพวิมานลอยน้ำ รีสอร์ท เขื่อนศรีนครินทร์

จะได้ออกซิเยน บริสุทธิ์ โดยไม่มีการทำลายป่าและธรรมชาติแต่อย่างใด

และที่นี่ทะเลสาปเขื่อนศรีนครินทร์ คือ วังน้ำเขียว ของแท้ โดยไม่ทำลายธรรมชาติ