สภาพทางภูมิศาสตร์ที่เป็นบริเวณครอบคลุมภาพเขียน


กาญจนบุรี เป็นจังหวัดที่มีเทือกเขาสูงรายล้อม และทั้งพื้นราบ ลำน้ำ3สายได้แก่ แควน้อยซึ่งไหลมาตามหลืบเขาจาก
เทือกเขาตะนาวศรีที่กั้นพรมแดนไทยพม่า และแม่น้ำแควใหญ่ที่ไหลจากจังหวัดตากมารวมกันเป็นแม่น้ำแม่กลอง
ปัจจุบัน แควน้อยตอนบนกลายเป็นเขื่อนเขาแหลม และแควใหญ่ตอนบนก็กลายเป็นเขื่อนศรีนครินทร์ ส่วนแม่น้ำแม่กลองก็ไหลลงสู่ปากอ่าวไทย

ถ้ำตาด้วงอยู่บนเทือกเขาวังกุลาตอนใต้ ทอดตัวไปตามแยวยาวของแม่น้ำแควใหญ่ มีระดับ300เมตรจากระดับน้ำทะเล(รทก) มีแหล่งน้ำใช้ได้แก่ห้วยกันเกรา
ซึ่งได้รับน้ำจากเขาช่องสะเดาและหุบเขารายรอบทางด้านใต้ ซึ่งเขาเหล่านี้สูงถึง600เมตร ทำให้เป็นต้นน้ำได้ดี ทำให้เกิดดินที่ราบเชิงเขาซึ่งเป็นดินดีมาก
จึงเป็นแหล่งเพาะปลูกของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์
ปัจจุบัน หุบเขาเหล่านี้มีการหักล้างถางป่าจนแทบจะเหี้ยน เพื่อทำไร่อ้อย สวนผัก พอหน้าแล้งเลยกลายเป็นทุ่งหญ้าคา และชาวบ้านก็มักง่ายเผาป่าหญ้าอยู่ทุกปี
ปัจจุบันถ้ำตาด้วง เข้าไปไม่ยากนักเพราะมีถนนของ กฟผ.
ภาพเขียนอยู่สูงจากพื้นประมาณ200เมตร จะมีอยู่2 จุด คือที่เพิงผา และ ถ้ำด้านซ้ายมือ
สภาพถ้ำเหมาะอย่างยิ่งที่จะอาศัยอยู่ โดยมีเพิงผาเป็นจอขนาดใหญ่ เอาไว้เป็นฉากทำพิธีกรรม
บริเวณนี้คงจะมีคนก่อนประวัติศาสตร์มาอยู่ แต่ต่อมาได้เคลื่อนย้ายไปสู่ที่อื่น


ภาพเขียนสีที่ผาแดง อยู่เขตบ้านโป่งหวาย ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ ภาพเขียนอยู่บนหน้าผา ระดับ400เมตร (รทก) ปัจจุบัน
ทาง อบต.ได้ทำการไปทางขึ้นไปเกือบถึงภาพเขียน ทำให้การขึ้นไปดูไม่ลำบากมากนัก ซึ่งเมื่อก่อนจะทำทาง การขึ้นลำบากมาก เพราะสูงชัน
แต่บริเวณนี้ ไม่มีถ้ำให้อาศัย จึงอาจเป็นหน้าผาเพื่อทำพิธีกรรมเพียงอย่างเดียว ที่อยู่อาศัย น่าจะเป็นที่ราบเชิงเขาไม่ไกลมากนัก

Geographic area of ancient picture


Kanchanaburi province composed of many high mountain .It has 3 rivers flow through valley and out to the sea.
Kwainoi river is born from the west mountain chain named Tanowsri,the border of Thailand and Burma.
Tadoung cave is located on the south of Wangkula mountain. It's 300 meters high from sea level. Along the river the soil rich
of humus and good for agricultural process. In formertime there is no road so it hard to see the picture but now the road pass near it
then it's not difficult to see it.
We can find 2 points of the picture ,first point is on the bank the second is in the cave. We can estimate that
this place is the living place of the leader and their people and later they migrated to the other place. At the bank may be they use
to do religion or ceremony, but the cave for living.

Picture at Phadang is located in Srisawat district, in former time it hard to go to see because it settle on the 400 meters high bank.
Now the road pass near by it so it's not so difficult to see. This area have no cave for living so it seem to be used
for religion or ceremony only, and living place must around this position.