ภาพถ้ำตาด้วง ที่ปัจจุบันได้เลือนหายไปมาก เพราะขาดการดูแลจากหน่วยงานสำคัญ(ภาพบน)
Ancient picture at Tadoung cave[upper ]
ภาพทิวทัศน์มองจากถ้ำตาด้วง(ภาพบน)
View looking from Tadoung cave[upper]
ภาพที่ผาแดง ซึ่งยังสมบูรณ์อยู่มาก และวิวมองจากหน้าผา(ภาพบน)
Phadang ancient picture and surrounding scenery[upper]