การวิเคราะห์

จากภาพเขียนที่ปรากฎอยู่ จะมีลักษณะเด่นอยู่ 8 ประการ

1. รูปบุคคลมีผ้าประดับ ซึ่งหมายถึงการทอผ้า

2. ภาพเขียนแสดงถึงพิธีกรรมอย่างเด่นชัด รวมถึงการจูงวัวไปสังเวย ที่ผาแดง

3. มีเครื่องดนตรี เครื่องสาย ของภาพเขียนที่ 4 ที่เขาแดง

4. ภาพสุนัข ซึ่งสันนิษฐานว่าเอาไว้ช่วยล่าสัตว์

5. ภาพบุคคลแสดงอวัยวะเพศอย่างเด่นชัด ในขบวนแห่ที่ถ้ำตาด้วง

6. การใช้กลองมโหระทึก เป็นเครื่องดนตรีสำหรับทำพิธีกรรม

7. ภาพกลองขนาดใหญ่ที่ปักหลักไว้ห้อยทั้งสองข้าง น่าจะเป็นกลองที่ใช้หนังสัตว์

8. การรู้จักใช้ธนูในการล่าสัตว์ที่ถ้ำตาด้วง

จากหลักฐานดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นว่า กลุ่มชนดังกล่าวอยู่กันเป็นสังคมขนาดใหญ่ แบบสังคมเกษตรกรรม เพราะว่ามีการทำการเกตร

ดังนั้นการจะย้ายที่อยู่ไปที่อื่นแบบเร่ร่อนคงไม่ใช่เรื่องง่าย มีการทอผ้าแบบง่ายๆ และการใช้ธนูล่าสัตว์

และเครื่องดนตรีชนิดสายเพือ่ทำการร่ายรำขณะทำพิธีขอฝน นอกจากนี้ยังใช้กลองมโหระทึก ทำจากสัมริด รวมถึงกลองหนังสัตว์

การพิจารณาอายุภาพเขียนเป็นสิ่งที่ทำได้ยากพอสมควร เราต้องใช้เหตุการอื่นๆที่ค้นพบ เพื่อมายืนยัน เป็นพยานแวดล้อม

จากหลักฐานดังกล่าวทำให้คาดการณ์ได้ว่า ภาพเขียนนี้นี้อยู่ในสังคมกสิกรรม อายุ 3,000-3,500ปี

Analysis


From the pictures we can see 8 charactors.

1. People has clothes wearing it mean at that time there are clothes weaven or knitting.

2. Picture show someone was dragging the cow or buffalo to ... sacrifice

3. Line musical instrument at Phadang.

4. The dog for chasing the animal of hunter.

5. People showing their penis at Tadoung cave.

6. Big leather drum for playing music in ceremony.

7. Metal drum for playing music in ceremony.

8. Arrow for hunting.

All above and surrounding instrument that we discovered along Kwainoi and Kwaiyai and in

Bankao, we can approximate the age of this picture is 3,000-3,500 years ago.